Komen er kuikentjes op school?

Sinds vorige week donderdag liggen er 6 eieren in een broedmachine. Samen hebben we filmpjes bekeken over broeden. Kyan heeft in het weekend samen met zijn ouders de eieren twee keer per dag omgedraaid. Op een groot papier kunnen we de groei het kuikentje volgen. Ook andere groepen van onze school komen regelmatig kijken.
We zijn benieuwd over twee weken.
Deze week hebben we de strategietoets voor begrijpend lezen gemaakt. Omdat er vandaag alleen de kinderen van groep 5 waren al met veel kinderen van deze groep de vragen besproken.
Voor spelling hebben we steeds meer manieren om aan spelling te werken. Hieruit kunnen de kinderen dan ook kiezen. 
Vandaag ben ik al bij een aantal kinderen geweest om te vragen waaraan we het beste kunnen gaan werken tijdens de tijd die we hebben voor het portfolioplan. Rianne gaat hier morgen mee verder.
Gisteren tijdens de project tijd onder andere vragen geformuleerd voor Martin van Ansem. Hij komt woensdag over een week vertellen over spieren en botten. 
Tot slot ook aandacht besteed aan meidenvenijn. Dit krijgt absoluut nog een vervolg. Ik heb me hierbij verdiept in de uitgangspunten van het boek 'Meidenvenijn in het basisonderwijs'. Het geeft mooie handvatten om een fijne en positieve sfeer in de klas te krijgen en te houden.
En daar gaan we voor.

Sjaak van Moorsel