Van spelling tot project.

Afgelopen dinsdag hebben we met onze groep allerlei spelling spellen gespeeld. Doe lis steeds om vanuit betrokkenheid te werken en uitgedaagd te worden. We hebben al veel verschillende spellen met de kinderen gespeeld. Ook tijdens een dictee formuleren we vragen waardoor kinderen bewust na moeten denken voordat ze het woord op gaan schrijven.

Deze week zijn we ook gestart met de methodegebonden toetsen van rekenen. Ik probeer zoveel mogelijk kinderen tijdens het nakijken bij me te roepen omdat we dan samen naar eventuele foutjes kunnen kijken.
 
Deze week met de meisjes van groep vier een gesprek gehad over meidenvenijn. Verschillende personages besproken. Het wordt de kinderen dan ook veel duidelijker. Ze herkennen en benoemen dan personages. Uiteindelijk samen met alle meisjes van vier en vijf bij elkaar in de kring gepraat. Wat is belangrijk?  Wat is nodig voor iedereen? Dit hebben we opgeschreven. Alle meisjes hebben hun handtekening hier onder gezet. De kinderen zagen ook in dat iedereen een rol heeft om dit voor elkaar te krijgen. Voor iedereen ligt hier een taak. We gaan hier regelmatig op terugkomen. Met een fijne klassensfeer als doel. Waarbij iedereen zich fijn voelt.

Bij projectwerk hebben we inmiddels groepjes gemaakt. Morgen gaan we hier verder mee aan de slag. Van Hanny hebben we inmiddels een mooi skelet gekregen voor in de klas. Hier hebben we al over gesproken. 

Groetjes Sjaak