Hoe leerlingeninitiatief, ruimte voor burgerparticipatie en ouderparticipatie samenkomen

Onze school is in de zomervakantie gesloopt. Samen met basisschool Regenboog gebruiken wij, OBS Uilenspiegel, gezamenlijk één gebouw. Het is passen en meten maar we hebben onze plek er wel gevonden. Voor het buitenspelen gebruiken we naast de speelplaats een parkje aan de overkant van de school.

Na een aantal weken krijgen we via de leerlingenraad terug dat de kinderen het park saai vinden om in te spelen. Meer een hangplek dan een speelplek. Er wordt overleg gezocht of er iets kan veranderen. Moeilijk om hier geld voor te regelen want het is maar voor een korte periode is het antwoord. Maar daar laat Stijn van de Heuvel, leerling in groep 8 het niet bij zitten.

Hij schrijft een brief naar de burgemeester waarin hij aangeeft het park saai te vinden en er graag geel zand en een takkenhoek zou willen. Een takkenhoek en natuurlijke materialen is Stijn namelijk gewend van onze vorige speelplaats. En Stijn krijgt een brief terug van de burgemeester.

De burgemeester geeft in de brief aan burgerparticipatie erg te waarderen. En zo ook het prachtige initiatief van Stijn. Wanneer Stijn kan zorgen voor takken en geel zand zorgt de burgemeester voor een mooi plekje in het park.

Maar hoe krijgen we dat nu geregeld? Een aantal ouders zijn al aan het meedenken. En afgelopen zaterdag zorgt de papa van Diem en Floor, ook kinderen op onze school, via zijn bedrijf dat er geel zand komt. Er wordt zwarte grond weg geschraapt en geel zand aangebracht. Ook de papa en mama van Stijn, Pim, zijn broertje, en natuurlijk Stijn zelf helpen mee. En zelfs de opa van Stijn helpt mee. Hij heeft bij zijn huis een bosje en zorgt voor takken. Opa help mee met het zagen van de takken op een goede lengte.

Denken in kansen, denken in mogelijkheden.

Het leerlingeninitiatief van Stijn, de ruimte voor burgerparticipatie van de gemeente Boekel en het ondersteunen van een aantal bezielende ouders zorgen voor dit prachtig resultaat.

Echt geweldig.
Media
  • takken
  • vrachtwagen
  • zand
  • zandbak