OBS Uilenspiegel speelt op SEEF

 

OBS Uilenspiegel speelt op SEEF en heeft daarom

het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)

 

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.

 

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

 

Waarom deelnemen aan het BVL?

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en  houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan er meer dan 800 basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 725 het Label in huis.

Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.

Als er genoeg punten zijn gescoord, behouden we het Label als tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit.

 

OBS Uilenspiegel heeft is sinds 20.. in het bezit van het Label: “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant/of [plaatsnaam] voor onze kinderen.”

 

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.