Wat doet de MR

Op OBS Uilenspiegel worden beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs of beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.

De MR heeft als doel de belangen van kinderen, ouders en personeel te behartigen.

De WMS (Wet Medezeggenschap op School) geeft de MR zijn wettelijke basis, op grond waarvan personeel en ouders kunnen meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. De WMS kent de MR een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden toe, richting directie en bestuur:

 

Algemene bevoegdheden:

Bijzondere bevoegdheden:

Recht op overleg

Instemmingsrecht (wettelijk bepaald)

Initiatiefrecht

Adviesrecht (wettelijk bepaald)

Recht op informatie (over álles)

 

 

Het uiteindelijke doel van de MR is een zo goed mogelijke kwaliteit van het onderwijs op OBS Uilenspiegel te bewerkstellingen.

De MR vergadert 5 x per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar voor alle betrokkenen.

Inhoudelijke stukken (agenda’s en notulen) van de MR staan op de website van de school en het prikbord, zodat zowel ouders als personeelsleden weten wat er in de MR besproken wordt en hierop kunnen reageren. Ook wordt er regelmatig gecommuniceerd via de maandelijkse nieuwsbrief.

De M.R. op onze school bestaat uit vier personen. Twee personen zijn afgevaardigd namens  het personeel en twee personen zijn afgevaardigd namens de ouders.

  

Voorzitter   Lotte van de Rijt

(oudergeleding)

Voor vragen en opmerkingen: mr.obsuilenspiegel@saamscholen.nl       

Vice-voorzitter   Nicoline van Deurzen
(oudergeleding)
 
Secretaris    Loes van de Ven
(personeelsgeleding)
 
Notulist    Laura van de Louw
(personeelsgeleding) 
 

Vergaderdata

Vergaderdata 2019-2020

2 februari 2020
31 maart 2020
2 juni 2020
30 juni 2020 

  Aanvang: 20.00 uur

Documenten 

MR notulen 11 nov 2019 PDF.pdf
Notulen 24 september 2019 PDF.pdf
Notulen 9 april 2019.pdf
Notulen 12 februari 2019.pdf

Even voorstellen......

Mijn naam is Lotte van de Rijt en per september 2020 word ik lid van de MR van OBS Uilenspiegel.
Ik ben opgegroeid in Boekel, getrouwd met Joeri en moeder van Jasper en Merel.
Ik heb inmiddels een ruime loopbaan in het onderwijs achter de rug. Na vijf jaar praktijkervaring voor de klas heb ik 8 jaar gewerkt voor een onderwijsadviesbureau in de rol van adviseur, projectleider en trainer. Voor het vso en praktijkonderwijs begeleidde ik herontwerptrajecten en subsidieprojecten. Alles met als doel om deze kwetsbare jongeren op een passende plek in de maatschappij te krijgen. 
Acht jaar later kreeg ik de kans om mijn werkervaring als beleidsadviseur onderwijsontwikkeling voort te zetten op ROC de Leijgraaf. Daar zette ik me in voor onderwijsvraagstukken in brede zin.
Altijd is mijn doel geweest om kwalitatief goed onderwijs te bieden en deze visie streef ik nu na met mijn eigen adviesbureau LINK Onderwijsadvies & Training. Of het nu gaat om de doelgroep kwetsbare jongeren of om een student aan de universiteit, in mijn optiek verdient iedereen kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs dat bij ze past en dat aansluit op de vervolgplek. Daar is nog een hele wereld te winnen!
Leuk om te vermelden is dat ik dit jaar samenwerk met een mbo om het onderwijs voor 2025 te ontwerpen. Ik probeer hier vanuit mijn rol heel veel voorbeelden te noemen hoe het er aan toe gaat op OBS Uilenspiegel. Het onderwijs daar gaat ook steeds meer uit vanuit betrokkenheid en welbevinden.
Niet voor niets hebben we gekozen voor deze prachtige school, omdat het EGO onderwijs echt hét onderwijs is dat ik ieder kind gun! Ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen namens de ouders en kinderen als MR-lid

Mochten jullie meer willen weten of iets willen delen, spreek me gerust aan op het schoolplein.

Groetjes Lotte

lotte

Hoi,

Ik ben Nicoline van Deurzen en per september 2018 lid van de M.R. van Uilenspiegel.
Samen met mijn vriend Enrico, onze kinderen Jens en Steef en onze hond woon ik in Boekel.
Hier runnen wij PeelGeluk en heb ik mijn eigen praktijk Het Gouden Licht.

Ik krijg vaak te horen dat ik de dingen van een hele andere kant bekijk. Dus ik hoop binnen de MR namens alle ouders en kinderen mijn steentje bij te kunnen dragen. Mocht je ergens mee zitten of heb je vragen, dan hoor ik het graag!

Archief MR documenten

Klik hier