Wat doet de MR

Op OBS Uilenspiegel worden beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs of beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.

De MR heeft als doel de belangen van kinderen, ouders en personeel te behartigen.

De WMS (Wet Medezeggenschap op School) geeft de MR zijn wettelijke basis, op grond waarvan personeel en ouders kunnen meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. De WMS kent de MR een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden toe, richting directie en bestuur:

 

Algemene bevoegdheden:

Bijzondere bevoegdheden:

Recht op overleg

Instemmingsrecht (wettelijk bepaald)

Initiatiefrecht

Adviesrecht (wettelijk bepaald)

Recht op informatie (over álles)

 

 

Het uiteindelijke doel van de MR is een zo goed mogelijke kwaliteit van het onderwijs op OBS Uilenspiegel te bewerkstellingen.

De MR vergadert 5 x per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar voor alle betrokkenen.

Inhoudelijke stukken (agenda’s en notulen) van de MR staan op de website van de school en het prikbord, zodat zowel ouders als personeelsleden weten wat er in de MR besproken wordt en hierop kunnen reageren. Ook wordt er regelmatig gecommuniceerd via de maandelijkse nieuwsbrief.

De M.R. op onze school bestaat uit vier personen. Twee personen zijn afgevaardigd namens  het personeel en twee personen zijn afgevaardigd namens de ouders.

  

Voorzitter   Dieuwke Verstraten-Ketelaars

(oudergeleding)

Voor vragen en opmerkingen: mr.obsuilenspiegel@saamscholen.nl       

Vice-voorzitter   Nicoline van Deurzen
(oudergeleding)
 
Secretaris    Loes van de Ven
(personeelsgeleding)
 
Notulist    Laura van de Louw
(personeelsgeleding) 
 

Vergaderdata

Vergaderdata 2019-2020

2 februari 2020
31 maart 2020
2 juni 2020
30 juni 2020 

  Aanvang: 20.00 uur

Documenten 

MR notulen 11 nov 2019 PDF.pdf
Notulen 24 september 2019 PDF.pdf
Notulen 9 april 2019.pdf
Notulen 12 februari 2019.pdf

Even voorstellen......

Ik ben Dieuwke Verstraten en per september 2015 voorzitter van de M.R. op OBS Uilenspiegel. Ik ben geboren en getogen in Boekel, getrouwd met Twan Verstraten en mama van Gijs, Lenneke en Neeltje. Twan en ik runnen samen een melkveebedrijf met koeien op de Beemd in Boekel.

Gedurende mijn studies en binnen mijn vakgebied heeft onderwijs mij altijd bijzonder geintereseerd. Ik hecht waarde aan kwalitatief goed onderwijs waarin welbevinden en betrokkenheid jarenlang intuïtieve pijlers voor mij zijn geweest. Ik voelde me een bofkont toen bleek dat wat ik intuitief voelde en belangrijk vond, onderbouwd werd uitgedragen op OBS Uilenspiegel doormiddel van het Ervarings Gericht Onderwijs en wij voor onze kinderen voor deze school konden kiezen.

Vanuit betrokkenheid en interesse wil ik graag de ouders van onze school vertegenwoordigen. Met een paar interessante onderwerpen en beleidszaken in het verschiet voel ik me erg gemotiveerd om vol energie deze rol binnen de M.R. te vervullen. Ik heb er vertrouwen in dat we binnen de M.R. als team positief kritisch en vanuit verschillende invalshoeken de onderwerpen en beleidszaken zullen benaderen, waarbij altijd het belang van de kinderen en de gestelde kernwaarden en doelen van OBS Uilenspiegel het uitgangspunt vormen. Input van jullie als ouders is daarbij meer dan welkom! Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag. Spreek ons gerust aan op het schoolplein!Hoi,

Ik ben Nicoline van Deurzen en per september 2018 lid van de M.R. van Uilenspiegel.
Samen met mijn vriend Enrico, onze kinderen Jens en Steef en onze hond woon ik in Boekel.
Hier runnen wij PeelGeluk en heb ik mijn eigen praktijk Het Gouden Licht.

Ik krijg vaak te horen dat ik de dingen van een hele andere kant bekijk. Dus ik hoop binnen de MR namens alle ouders en kinderen mijn steentje bij te kunnen dragen. Mocht je ergens mee zitten of heb je vragen, dan hoor ik het graag!

Archief MR documenten

Klik hier