Wat doet de MR

Op OBS Uilenspiegel worden beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs of beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.

De MR heeft als doel de belangen van kinderen, ouders en personeel te behartigen.

De WMS (Wet Medezeggenschap op School) geeft de MR zijn wettelijke basis, op grond waarvan personeel en ouders kunnen meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. De WMS kent de MR een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden toe, richting directie en bestuur:

 

Algemene bevoegdheden:

Bijzondere bevoegdheden:

Recht op overleg

Instemmingsrecht (wettelijk bepaald)

Initiatiefrecht

Adviesrecht (wettelijk bepaald)

Recht op informatie (over álles)

 

 

Het uiteindelijke doel van de MR is een zo goed mogelijke kwaliteit van het onderwijs op OBS Uilenspiegel te bewerkstellingen.

De MR vergadert 5 x per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar voor alle betrokkenen.

Inhoudelijke stukken (agenda’s en notulen) van de MR staan op de website van de school en het prikbord, zodat zowel ouders als personeelsleden weten wat er in de MR besproken wordt en hierop kunnen reageren. Ook wordt er regelmatig gecommuniceerd via de maandelijkse nieuwsbrief.

De M.R. op onze school bestaat uit vier personen. Twee personen zijn afgevaardigd namens  het personeel en twee personen zijn afgevaardigd namens de ouders.

  

Voorzitter   Dieuwke Verstraten-Ketelaars

(oudergeleding)

Voor vragen en opmerkingen: mr.obsuilenspiegel@saamscholen.nl       

Vice-voorzitter   Laura van de Louw
(personeelsgeleding)
 
Secretaris    Loes van de Ven
(personeelsgeleding)
 
Notulist    Frieke van Ansem
- van Lanen
(oudergeleding) 
 

Vergaderdata

Vergaderdata 2018-2019

Dinsdag         13 november 2018
Dinsdag         12 februari 2019 
Dinsdag         09 april 2019 
Dinsdag         18 juni 2019 

  

Aanvang: 20.00 uur

Documenten 

Notulen 12 februari 2019.pdf
Notulen MR 14 mei 2018.pdf
Notulen MR 27 februari 2018.pdf
Notulen MR 16 januari 2018.pdf
Notulen MR 14 november 2017 .pdf
Notulen MR 14 september 2017.pdf
Notulen MR 6 juni 2017.pdf
Notulen MR 4 april 2017.pdf
Notulen MR 10 januari 2017.pdf
Notulen MR-vergadering 22 september 2016.pdf  

Notulen MR 13 november 2018.docx

Even voorstellen......

Hallo allemaal,

Graag stel ik me even voor; mijn naam is Frieke van Ansem-van Lanen, getrouwd met Martin van Ansem en mama van Puk en Pepijn.
Sinds september 2015 lid van de MR als afvaardiging namens de ouders.

Ik ben werkzaam als leerkrachtondersteuner in het speciaal onderwijs cluster 4, wat staat voor kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Vanuit mijn beroep heb ik interesse in het reilen en zeilen op een school, met name betreffende beleidszaken. Daarnaast wil ik als ouder graag mijn steentje bijdragen aan het uiteindelijke doel van de MR; een zo goed mogelijke kwaliteit van het onderwijs op OBS Uilenspiegel.

De MR is er voor de ouders. Dus mocht iemand behoefte hebben aan een luisterend oor, dan bieden wij dat heel graag aan u!

 

 

Ik ben Dieuwke Verstraten en per september 2015 voorzitter van de M.R. op OBS Uilenspiegel. Ik ben geboren en getogen in Boekel, getrouwd met Twan Verstraten en mama van Gijs, Lenneke en Neeltje. Twan en ik runnen samen een melkveebedrijf met koeien op de Beemd in Boekel.

Gedurende mijn studies en binnen mijn vakgebied heeft onderwijs mij altijd bijzonder geintereseerd. Ik hecht waarde aan kwalitatief goed onderwijs waarin welbevinden en betrokkenheid jarenlang intuïtieve pijlers voor mij zijn geweest. Ik voelde me een bofkont toen bleek dat wat ik intuitief voelde en belangrijk vond, onderbouwd werd uitgedragen op OBS Uilenspiegel doormiddel van het Ervarings Gericht Onderwijs en wij voor onze kinderen voor deze school konden kiezen.

Vanuit betrokkenheid en interesse wil ik graag de ouders van onze school vertegenwoordigen. Met een paar interessante onderwerpen en beleidszaken in het verschiet voel ik me erg gemotiveerd om vol energie deze rol binnen de M.R. te vervullen. Ik heb er vertrouwen in dat we binnen de M.R. als team positief kritisch en vanuit verschillende invalshoeken de onderwerpen en beleidszaken zullen benaderen, waarbij altijd het belang van de kinderen en de gestelde kernwaarden en doelen van OBS Uilenspiegel het uitgangspunt vormen. Input van jullie als ouders is daarbij meer dan welkom! Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag. Spreek ons gerust aan op het schoolplein!


Archief MR documenten

Klik hier