Wat doet de ouderraad?

De ouderraad coördineert, in samenwerking met het team, allerlei schoolactiviteiten. Zij zorgen voor het activiteitenboekje. Dit boekje wordt aan het begin van het schooljaar uitgegeven. Hierin staan alle schoolactiviteiten van het hele jaar waarbij ouders kunnen participeren en helpen. Ieder kan zich dan opgeven om te helpen. De ouderraad verzamelt dat en neemt contact op wanneer er met die activiteit gestart wordt. Ook coördineert de ouderraad de werkgroep overblijven.

Elk jaar organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders. Ook wordt dan de ouderbijdrage verantwoord. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering; ALV.
 
De ouderraad is te bereiken via: or.obsuilenspiegel@saamscholen.nl
 
De ouderraad vergadert op maandagavond:

De vergaderingen starten om 19.45 uur  in de teamkamer van school en eindigen om 22.00 uur.Vlnr: Tamara Klokgieters, Tamara van den Nieuwenhuizen, Marcel Nabuurs, Rozanne van Berlo en Femke Kuitert
 

Vergaderdata  2017/2018

 

Maandag 4 september
Maandag 23 oktober
Maandag 20 november Algemene leden vergadering
Maandag 15 januari
Maandag 5 maart
Maandag 7 mei
Maandag 18 juni
 

Documenten

Notulen OR 180618
Notulen OR 180507
Notulen OR 180305
Notulen OR 180115
Notulen OR 171023
Notulen OR 170626
Notulen OR 170508
Notulen OR 170320
Notulen OR 170130

Archief OR documenten

Klik hier