Schooltijden

Groep 1 tot en met 4:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 15.00 uur.
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.
Vrijdagochtend van 8.30 -12.00 uur.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 tot en met 4  vrij!

Groep 5 tot en met 8 :

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur  en van 13.00-15.00 uur.
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.

Overblijven

In principe blijven alle kinderen over op school. De kinderen eten om 12.00 uur in het eigen lokaal met de eigen leerkracht. De overblijfwerkgroep zorgt er voor dat om 12.00 uur het drinken (thee en melk) klaar staat. De kinderen nemen zelf brood mee in een trommel (met naam). Als de kinderen gegeten en gedronken hebben, gaan zij naar buiten. Vanaf 12.10 uur zijn er buiten overblijfouders die tijdens deze pauze bij de kinderen zijn. Om 12.55 uur worden de kinderen buiten weer opgehaald door de leerkracht, indien nodig kan er even een uitwisseling plaats vinden tussen overblijfouder en leerkracht. Om 13.00 uur beginnen de lessen weer.
De kosten van het overblijven bedragen voor alle kinderen 40,-- euro per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur van de oudervereniging.

Draaiboek uilenspiegel 2016 2017.pdf

Het brengen en ophalen van uw kinderen

We vinden het erg van belang een goed contact met ouders op te bouwen. Daarom bent u tot en met groep 8 van harte welkom om uw kind ’s ochtends naar de groep te brengen. Vanaf 8.20 uur bent u samen met uw kind(eren) welkom, de leerkracht is dan in de klas om de kinderen te ontvangen. Er is dan in principe geen tijd meer om de leerkracht te informeren over belangrijke zaken rond uw kind, dit kunt u van tevoren telefonisch doen.
Wanneer u in de klas bent, heeft u rustig de tijd om te kijken waar uw kind mee bezig is, welke werkjes hij/zij de afgelopen week heeft gemaakt of wat er op de planning van de lopende week staat. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de lesactiviteiten.
Om 15.00 uur is de school uit. Vanwege de rust en de ruimte waarin kinderen de klassen en de school moeten kunnen verlaten, wordt u gevraagd buiten op de speelplaats op uw kind(eren) te wachten. Alle leerkrachten komen om 15.00 uur mee naar buiten, zodat u hen nog even kort kunt spreken indien dit nodig is. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen we u vooraf een afspraak te maken.
Als u onverhoopt te laat bent om uw kind op te halen, wacht de leerkracht ongeveer vijf minuten buiten. Daarna neemt hij/zij uw kind weer mee naar binnen. Zonder toestemming wordt uw kind niet aan anderen meegegeven.
U bent na 15.00 uur van harte welkom om met uw kind(eren) nog even terug naar binnen te gaan wanneer uw kind u iets belangrijks wil laten zien in de klas.

Vakantie & vrije dagen 2017-2018

 
Herfstvakantie  16-10-17 t/m 20-10-17
Kerstvakantie  25-12-17 t/m 05-01-18      
Voorjaarsvakantie 12-02-18 t/m 16-02-18
2e Paasdag    02-04-18
Meivakantie   23-04-18 t/m 04-05-18(incl. Koningsdag )         
Hemelvaart 10-05-18 t/m 11-05-2018
2e Pinksterdag  21-05-18
Laatste schooldag 06-07-2018
Zomervakantie 09-07-18 t/m 17-08-18

 

Vrije dagen voor alle kinderen i.v.m. studiedagen met het hele team:

Woensdag

06-12-17

Woensdag

16-05-18

 

 

 

 

Vrije woensdagen voor de kinderen van groep 1 t/m 4 i.v.m. studiedagen en inhoudelijke werkgroepen:

Woensdag  27-09-17
Woensdag  01-11-17
Woensdag  22-11-17
Woensdag  13-12-17
Woensdag  31-01-18
Donderdag 08-02-18 i.v.m. carnavalsviering 09-02-18 zijn de kinderen 's middags vrij
Woensdag  28-02-18
Woensdag  04-04-18
Woensdag  13-06-18

De volgende data i.v.m. aanpassing van schooltijd:

donderdag 05-10-2017 Kinderen groep 1 t/m 6 vrij i.v.m. studiedag. Groep 7/8 hebben nog kamp
 vrijdag 06-10-2017  Kinderen groep 7 vrij i.v.m. kamp
donderdag 21-12-2017 geldt een continurooster tot 14.00 uur voor alle kinderen, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor de Kerstviering.
donderdag 08-02-2018 Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij i.v.m. de carnavalsviering van vrijdag 09-02-2018.
vrijdag 09-02-2018 geldt een continurooster voor alle groepen tot 14.00 uur i.v.m. de carnaval.
 vrijdag 20-04-2018 deze dag is een sportdag. Alle kinderen blijven in principe tot het einde van de sportdag. Deze sluit om 14.00 uur af.
donderdag 05-07-2018 geldt een continurooster tot 14.00 uur voor alle kinderen, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor het Pleinfeest
vrijdag 06-07-2018 Laatste schooldag. Kinderen zijn om 12.00 uur uit.

  

Gymles

De gymlessen vinden plaats in de gymzalen en de sporthal “De Burght”.

maandag         13.00 – 13.45             groep 7/8

maandag         13.45 – 14.30             groep 5/6

dinsdag            08.45 – 09.30             groep 3/4

dinsdag            09.30 – 10.15             groep 2/3
donderdag       10.15 – 11.00             groep 1/2

vrijdag              08.45 – 09.30             groep 5/6

vrijdag              09.30 – 10.15             groep 2/3
vrijdag              10.30 – 11.15             groep 3/4

vrijdag              11.15 – 12.00             groep 7/8