Schooltijden

Groep 1 tot en met 4:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 15.00 uur.
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.
Vrijdagochtend van 8.30 -12.00 uur.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 tot en met 4  vrij!

Groep 5 tot en met 8 :

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 15.00 uur .
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.

Kinderen hebben pauze van 10.20 - 10.35 en 12.15 - 13.00 uur.

Overblijven

In principe blijven alle kinderen over op school. De kinderen eten om 11.45 uur in het eigen lokaal met de eigen leerkracht. De overblijfwerkgroep zorgt er voor dat om 11.45 uur het drinken (thee en melk) klaar staat. De kinderen nemen zelf brood mee in een trommel (met naam). Als de kinderen gegeten en gedronken hebben, gaan zij naar buiten. Vanaf 12.00 uur zijn er buiten overblijfouders die tijdens deze pauze bij de kinderen zijn. Om 12.40 uur worden de kinderen buiten weer opgehaald door de leerkracht, indien nodig kan er even een uitwisseling plaats vinden tussen overblijfouder en leerkracht. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.
De kosten van het overblijven bedragen voor alle kinderen 40,-- euro per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur van de oudervereniging. 

Het brengen en ophalen van uw kinderen

We vinden het erg van belang een goed contact met ouders op te bouwen. Daarom bent u tot en met groep 8 van harte welkom om uw kind ’s ochtends naar de groep te brengen. Vanaf 8.20 uur bent u samen met uw kind(eren) welkom, de leerkracht is dan in de klas om de kinderen te ontvangen. Er is dan in principe geen tijd meer om de leerkracht te informeren over belangrijke zaken rond uw kind, dit kunt u van tevoren telefonisch doen.
Wanneer u in de klas bent, heeft u rustig de tijd om te kijken waar uw kind mee bezig is, welke werkjes hij/zij de afgelopen week heeft gemaakt of wat er op de planning van de lopende week staat. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de lesactiviteiten.
Om 15.00 uur is de school uit. Vanwege de rust en de ruimte waarin kinderen de klassen en de school moeten kunnen verlaten, wordt u gevraagd buiten op de speelplaats op uw kind(eren) te wachten. Alle leerkrachten komen om 15.00 uur mee naar buiten, zodat u hen nog even kort kunt spreken indien dit nodig is. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen we u vooraf een afspraak te maken.
Als u onverhoopt te laat bent om uw kind op te halen, wacht de leerkracht ongeveer vijf minuten buiten. Daarna neemt hij/zij uw kind weer mee naar binnen. Zonder toestemming wordt uw kind niet aan anderen meegegeven.
U bent na 15.00 uur van harte welkom om met uw kind(eren) nog even terug naar binnen te gaan wanneer uw kind u iets belangrijks wil laten zien in de klas.

Vakantie & vrije dagen 2019-2020

 
Herfstvakantie  14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie  23-12-2019 t/m 03-01-2020      
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
2e Paasdag 13-04-2020
Meivakantie   20-04-2020 t/m 01-05-2020 
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
2e Pinksterdag  01-06-2020
Laatste schooldag 10-07-2020
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020

Vrije dagen voor alle kinderen i.v.m. studiedagen met het hele team:

vrijdag 06-12-2019
woensdag 08-04-2020
woensdag 27-05-2020

 

Vrije woensdagen voor de kinderen van groep 1 t/m 4 i.v.m. studiedagen en inhoudelijke werkgroepen:

woensdag  28-08-2019
woensdag  25-09-2019
woensdag  23-10-2019
woensdag  06-11-2019
woensdag  13-11-2019
woensdag   29-01-2020
woensdag   12-02-2020
woensdag   25-03-2020
woensdag   13-05-2020
woensdag  10-06-2020
woensdag  24-06-2020

De volgende data i.v.m. aanpassing van schooltijd:

vrijdag 20-09-2019 kinderen groep 6-7 vrij i.v.m. kamp
 donderdag 19-12-2019 alle kinderen zijn om 12.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor de Kerstviering
vrijdag 20-12-2019 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 21-02-2020 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 17-04-2020 deze dag is het sportdag. Alle kinderen blijven in principe tot het einde van de sportdag; deze dag sluiten we om 14.00 uur af
donderdag 09-07-2020 alle kinderen zijn om 14.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor het Pleinfeest
vrijdag 10-07-2020 laatste schooldag; de kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

Festiviteiten en activiteiten


Schoolkamp groep 1-2 9 en 10 september 2019
Schoolkamp groep 3 t/m 5 11, 12 en 13 september 2019
Schoolkamp groep 6 t/m 8 17 t/m 20 september 2019 (groep 6 en 7 vrijdag vrij)
Sinterklaas 5 december 2019 
Kerstviering 19 december 2019
Carnaval 21 februari 2020
Schoolfotograaf 2 maart 2020
 Sportdag 17 april 2020
 Kom op bezoek dag 15 mei 2020 
Musical groep 8  1 en 2 juli 2020

 

Gymles

De gymlessen vinden plaats in de gymzalen en de sporthal “De Burcht”.

maandag         13.15 – 14.00             groep 7/8

maandag         14.00 – 14.45             groep 6/7

dinsdag            08.45 – 09.30             groep 1/2A

dinsdag            09.30 – 10.15             groep 1/2B
dinsdag            13.15 – 14.00             groep 3/4
dinsdag            
14.00 – 14.45             groep 4/5

vrijdag              08.45 – 09.30             groep 3/4

vrijdag              09.30 – 10.15             groep 4/5
vrijdag              10.30 – 11.15             groep 6/7

vrijdag              11.15 – 12.00             groep 7/8