Schooltijden

Groep 1 tot en met 4:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 15.00 uur.
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.
Vrijdagochtend van 8.30 -12.00 uur.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 tot en met 4  vrij!

Groep 5 tot en met 8 :

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 15.00 uur .
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.

Kinderen hebben pauze van 10.20 - 10.35 en 12.15 - 13.00 uur.

Overblijven

In principe blijven alle kinderen over op school. De kinderen eten om 12.00 uur in het eigen lokaal met de eigen leerkracht. De overblijfwerkgroep zorgt er voor dat om 12.00 uur het drinken (thee en melk) klaar staat. De kinderen nemen zelf brood mee in een trommel (met naam). Als de kinderen gegeten en gedronken hebben, gaan zij naar buiten. Vanaf 12.10 uur zijn er buiten overblijfouders die tijdens deze pauze bij de kinderen zijn. Om 12.55 uur worden de kinderen buiten weer opgehaald door de leerkracht, indien nodig kan er even een uitwisseling plaats vinden tussen overblijfouder en leerkracht. Om 13.00 uur beginnen de lessen weer.
De kosten van het overblijven bedragen voor alle kinderen 40,-- euro per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur van de oudervereniging. 

Het brengen en ophalen van uw kinderen

We vinden het erg van belang een goed contact met ouders op te bouwen. Daarom bent u tot en met groep 8 van harte welkom om uw kind ’s ochtends naar de groep te brengen. Vanaf 8.20 uur bent u samen met uw kind(eren) welkom, de leerkracht is dan in de klas om de kinderen te ontvangen. Er is dan in principe geen tijd meer om de leerkracht te informeren over belangrijke zaken rond uw kind, dit kunt u van tevoren telefonisch doen.
Wanneer u in de klas bent, heeft u rustig de tijd om te kijken waar uw kind mee bezig is, welke werkjes hij/zij de afgelopen week heeft gemaakt of wat er op de planning van de lopende week staat. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de lesactiviteiten.
Om 15.00 uur is de school uit. Vanwege de rust en de ruimte waarin kinderen de klassen en de school moeten kunnen verlaten, wordt u gevraagd buiten op de speelplaats op uw kind(eren) te wachten. Alle leerkrachten komen om 15.00 uur mee naar buiten, zodat u hen nog even kort kunt spreken indien dit nodig is. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen we u vooraf een afspraak te maken.
Als u onverhoopt te laat bent om uw kind op te halen, wacht de leerkracht ongeveer vijf minuten buiten. Daarna neemt hij/zij uw kind weer mee naar binnen. Zonder toestemming wordt uw kind niet aan anderen meegegeven.
U bent na 15.00 uur van harte welkom om met uw kind(eren) nog even terug naar binnen te gaan wanneer uw kind u iets belangrijks wil laten zien in de klas.

Vakantie & vrije dagen 2018-2019

 
Herfstvakantie  15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie  24-12-2018 t/m 04-01-2019      
Voorjaarsvakantie 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie   22-04-2019 t/m 03-05-2019 (22 april 2e Paasdag )         
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019
2e Pinksterdag  10-06-2019
Laatste schooldag 05-07-2019
Zomervakantie 08-07-19 t/m 16-08-2019

Vrije dagen voor alle kinderen i.v.m. studiedagen met het hele team:

vrijdag

05-10-2018
(groep 3 t/m 5 zijn deze
dag nog op kamp)

woensdag

07-11-2018

donderdag 

06-12-2018

woensdag 

30-01-2019
 woensdag 

03-04-2019
woensdag 

15-05-2019 

 

Vrije woensdagen voor de kinderen van groep 1 t/m 4 i.v.m. studiedagen en inhoudelijke werkgroepen:

woensdag  29-08-2018
vrijdag         14-09-2018
vrijdag         28-09-2018
woensdag  03-10-2018
vrijdag         16-11-2018
vrijdag         07-12-2018
woensdag  16-01-2019
vrijdag         22-02-2019
woensdag  20-03-2019
woensdag  17-04-2019
woensdag  29-05-2019
woensdag 19-06-2019

De volgende data i.v.m. aanpassing van schooltijd:

Vrijdag 12-10-2018 kinderen groep 6-7 vrij i.v.m. kamp
 donderdag 20-12-2018 alle kinderen zijn om 12.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor de Kerstviering
vrijdag 21-12-2018 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 01-03-2019 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 12-04-2019 deze dag is het sportdag. Alle kinderen blijven in principe tot het einde van de sportdag; deze dag sluiten we om 14.00 uur af
donderdag 04-07-2019 alle kinderen zijn om 14.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor het Pleinfeest
vrijdag 05-07-2019 laatste schooldag; de kinderen zijn om 12.00 uur uit


Festiviteiten en activiteiten


Schoolkamp groep 1-2 1 en 2 oktober 2018
Schoolkamp groep 3 t/m 5 3 t/m 5 oktober 2018
Schoolkamp groep 6 t/m 8 9 t/m 12 oktober 2018 (groep 6 en 7 vrijdag vrij)
Sinterklaas 22 november 2018- Sint op school
5 december 2018 - surprise
Kerstviering 20 december 2018
Carnaval 1 maart 2019
Schoolfotograaf 9 april 2019
 Sportdag 12 april 2019
 Kom op bezoek dag 17 mei 2019 
Musical groep 8  25 en 26 juni 2019 

 

Gymles

De gymlessen vinden plaats in de gymzalen en de sporthal “De Burcht”.

maandag         13.15 – 14.00             groep 7/8

maandag         14.00 – 14.45             groep 6/7

dinsdag            08.45 – 09.30             groep 1/2A

dinsdag            09.30 – 10.15             groep 1/2B
dinsdag            13.15 – 14.00             groep 3/4
dinsdag            
14.00 – 14.45             groep 4/5

vrijdag              08.45 – 09.30             groep 3/4

vrijdag              09.30 – 10.15             groep 4/5
vrijdag              10.30 – 11.15             groep 6/7

vrijdag              11.15 – 12.00             groep 7/8